جستجو

 

 

 

   

 

 

 

 

1403/03/12

بیمار : خانم ۲۲ ساله ( هنگام مراجعه جهت درمان ) با شرایط سیستمیک نرمال از لحاظ پزشکی -- شکایت اصلی بیمار : فیستول باکالی در ناحیه باکال دندان 46

بیشتر بخوانید
1403/03/28

بیمار:خانم 27ساله ( درزمان مراجعه جهت درمان اولیه ) فاقد مشکل سیستمیک خاص از لحاظ پزشکی

بیشتر بخوانید
1403/04/13

شکایت اصلی بیمار: درد پس از پانسمان دندان سابقه درمان دندانپزشکی: دندان مولر اول ماگزیلا (3#) دو هفته قبل تحت درمان ترمیمی قرار گرفته ولی با توجه به وسعت پوسیدگی، جهت درمان ریشه ارجاع شده است.

بیشتر بخوانید
1403/03/12

بیمار آقای 35 ساله (هنگام مراجعه جهت درمان) با شرایط سیستمیک نرمال - شکایت اصلی بیمار : درد خود بخود در ناحیه قدام فک بالا و حساسیت به دق در دندان ۱۱

بیشتر بخوانید
1403/03/12

شکایت اصلی بیمار: درد شدید دندان - سابقه درمان دندانپزشکی: دندان های مولر اول و دوم ماگزیلا (3# و 2#) سه سال قبل با آمالگام ترمیم شده اند.

بیشتر بخوانید
1403/04/06

بیمار : خانم ۳۴ ساله با شرایط سیستمیک نرمال شکایت اصلی بیمار : حساسیت به لمس ,دق ودرد خود بخود سابقه درمانهای دندانپزشکی : سابقه درمان ریشه دندان ۲.۴در سالهای پیش

بیشتر بخوانید